REJESTRACJA TELEFONICZNA
tel. 660 109 407
w godz. 15:00 - 19:00

Jestem absolwentką Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii Akademii Medycznej w Lublinie. Od chwili ukończenia studiów systematycznie pogłębiam swoją wiedzę i rozwijam umiejętności uczestnicząc w licznych szkoleniach, co pozwala mi na wykonywanie pracy zgodnie ze standardami współczesnej stomatologii i zapewnienie pacjentom opieki stomatologicznej na odpowiednim poziomie.

Gabinet wyposażony jest w nowoczesny sprzęt, który zapewnia wysoką jakość i komfort leczenia. Na miejscu wykonywane są zdjęcia rentgenowskie przy użyciu radiowizjografii Kodak - dzięki temu otrzymane zdjęcie można obejrzeć natychmiast, co znacznie ułatwia i przyspiesza leczenie. Dodatkowo radiowizjografia pozwala na znaczne ograniczenie dawki promieniowania.

W trosce o bezpieczeństwo wykonywanych zabiegów wszędzie, gdzie jest to możliwe stosowane są materiały jednorazowe, zaś proces sterylizacji jest ściśle kontrolowany i dokumentowany.