REJESTRACJA TELEFONICZNA
tel. 660 109 407
w godz. 15:00 - 19:00

1. PROFILAKTYKA I HIGIENA

 • lakowanie
 • lakierowanie
 • skaling-profesjonalne czyszczenie zębów z kamienia i osadu
 • instruktaż higieny jamy ustnej

2. STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA
bezbolesne leczenie z użyciem bezpiecznych znieczuleń i nowoczesnych, sprawdzonych materiałów kompozytowych, gwarantujących trwałość i estetykę

3. STOMATOLOGIA ESTETYCZNA

 • wybielanie jednowizytowe w gabinecie
 • wybielanie nakładkowe
 • estetyczne odbudowy zębów

4. ENDODONCJA
bezbolesne leczenie kanałowe z użyciem mikrosilnika endodontycznego NSK Endo-Mate TC i endometru Raypex5, kontrola procesu leczenia za pomocą radiowizjografii KODAK

5. PROTETYKA

 • korony i mosty porcelanowe
 • uzupełnienia pełnoceramiczne
 • protezy szkieletowe
 • protezy elastyczne
 • protezy akrylowe
 • protezy bezklamrowe

6. CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA
usuwanie zębów mlecznych i stałych

7.DIAGNOSTYKA RTG

 • aparat rentgenowski KODAK 2200
 • radiowizjografia KODAK 5100

  radiowizjografia pozwala na szybką i dokładną diagnozę przy użyciu bardzo małej dawki promieniowania i natychmiastowe uzyskanie obrazu wysokiej jakości